Stanisław – SQ9AOR, QTH – Tarnów, loc. KO00ma, CQ-15, ITU-28, SP-AWARD – M-TW-01.

CQ, ITU – co to jest

Krótkofalowcy korzystają z dwóch rodzajów stref CQ oraz ITU

Strefy amatorskie – CQ
Strefy te zostały wprowadzone przez najpopularniejszy miesięcznik krótkofalarski „CQ Magazine” Dzielą one świat na 40 regionów geograficznych. Strefy te odnoszą się przede wszystkim do zawodów i stanowią mnożnik, podstawę zdobycia dyplomu itp.

Strefy te noszą nazwę CQ /od nazwy miesięcznika jw/lub WAZ /ang. worked all zones/

Strefy wprowadzone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną /ITU/.
Strefy ITU w liczbie 75, znalazły zastosowanie w sporcie krótkofalarskim, podobnie jak strefy CQ.

*******

sq9aor

*******

Comments are closed.