Stanisław – SQ9AOR, QTH – Tarnów, loc. KO00ma, CQ-15, ITU-28, SP-AWARD – M-TW-01.

Jak zostać krótkofalowcem

Co to jest KRÓTKOFALARSTWO

– Krótko mówiąc jest to hobby, sport, a nawet praca.
Istotą krótkofalarstwa jest osiągnięcie jak największej liczby łączności z krótkofalowcami na całym świecie za pośrednictwem fal radiowych, przy pomocą urządzeń specjalnie do tego przystosowanych. Krótkofalowcy pracując na przeznaczonych dla nich wycinkach pasm słuchają, czy nie nadaje obecnie inny krótkofalowiec z innego zakątka kraju lub Świata. Jeśli prowadzi on łączności z innym operatorem, można posłuchać transmisji a kiedy rozpocznie ponowne wywołanie można się zgłosić i przeprowadzić łączność. Sama łączność to wymiana raportu o słyszalności, czytelności, sile i jakości sygnału t. zw.  RST, podanie swojego imienia i miejscowości t. zw. QTH. Dodatkowo można podać informacje o urządzeniach na jakich obecnie pracujemy, o stanie pogody …itp. Poza typowym przeprowadzaniem łączności, odbywają się również liczne zawody krajowe i zagraniczne. Polegają one na przeprowadzeniu jak największej liczby QSO (łączności) w określonym czasie. Krótkofalarstwo to prowadzenie łączności różnymi emisjami. Telegrafia – CW, foniczną – SSB, FM, AM i emisjami cyfrowymi RTTY, PACKET, SSTV, PSK, HELL itd. Różnorodność emisji jest ogromnym atutem tego hobby.

Tak, bardzo ogólnie, przedstawia się zarys krótkofalarstwa. Z pytaniami i wątpliwościami możesz się zawsze zgłosić do klubu krótkofalarskiego w Twoim mieście. Na pewno nie odejdziesz bez odpowiedzi.

Aby zostać nasłuchowcem
należy zgłosić się do wybranego Oddziału PZK /OT/. Po wypełnieniu deklaracji PZK, informacji członka i opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej PZK, OT wyda dokument „Licencja nasłuchowa” oraz  znak nasłuchowy.
Także w OT można zasięgnąć innych niezbędnych informacji o tym jak zacząć zabawę w krótkofalarstwo, jeżeli takich wiadomości brak zainteresowanemu np: na temat budowy odbiornika nasłuchowego czy zakupu sprzętu lub wykonania anteny.

Chcąc uzyskać potwierdzenie nasłuchów należy wysłać karty QSL do stacji, których pracę odnotowaliśmy i czekać na karty QSL od nich.

Jeśli chcesz zostać krótkofalowcem nadawcą
tu jak w poprzednim punkcie – poszukaj klubu lub Oddziału PZK. Zapoznaj się z pracą na stacji krótkofalarskiej, najlepszą drogą jest poprzedzenie nauki pracy na radiostacji etapem nasłuchów. Ten etap ma służyć wstępnemu zapoznaniu się z pracą w eterze.
Zapamiętaj! Słuchanie to podstawowy obowiązek krótkofalowca, także nadawcy.

W oparciu o dostępne materiały oraz o kontakty z innymi krótkofalowcami w klubie, OT lub krótkofalowcami indywidualnie, należy systematycznie przyswajać sobie wiedzę z zakresu BHP, techniki oraz wiedzy ogólnej dotyczącej krótkofalarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów prowadzenia łączności. Wiedza ta jest potrzebna do zdania egzaminu. Pomocne mogą być także testy /patrz niżej/ opublikowane na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej /UKE/, z których to komisja typuje pytania egzaminacyjne. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kursu. Tu informacje można uzyskać także w OT PZK lub klubie. Ewentualnie można informacji zasięgnąć w sekretariacie ZG PZK. Na portalu UKE /patrz niżej/ znajduje się harmonogram sesji egzaminacyjnych w radiowej służbie amatorskiej na dany rok. Należy wybrać miejsce i termin egzaminu i zgłosić się do organizatora. To może okazać się ważne ze względu na minimalną ilość osób przystępujących do egzaminu, która wynosi 15. Jeśli liczba ta jest mniejsza, sesja egzaminacyjna może być odwołana.
Po zdaniu egzaminu należy poczekać na przesłanie świadectwa operatorskiego z UKE i z nim zgłosić się do właściwej terytorialnie delegatury UKE w celu uzyskania Pozwolenia w Radiowej Służbie Amatorskiej. Mając znak wywoławczy możemy zgodnie z posiadanym Pozwoleniem i obowiązującymi przepisami samodzielnie pracować w eterze z klubu, z własnego QTH i  urządzenia lub od kolegi krótkofalowca.

Podsumowanie:
– Nasłuchy w OT , klubie u kolegi lub na swoim odbiorniku.
– Nauka  w oparciu o materiał książkowy, ćwiczenia w klubie lub kurs krótkofalarski.
– Wybór sesji egzaminacyjnej /miejsca egzaminu/, egzamin.
– Odbiór świadectwa, zgłoszenie się do właściwej terytorialnie delegatury UKE i uzyskanie znaku indywidualnego.
– Samodzielna praca w eterze.
Pamiętaj! Słuchanie to podstawowy obowiązek krótkofalowca, także nadawcy.

Warto zasięgnąć też informacji u źródeł prawodawczych. Patrz niżej.

Pozwolenia radiowe – służba amatorska.
Druki na wydanie i wymianę pozwoleń.

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
Rodzaje świadectw
Wymiana świadectw
Zestaw pytań egzaminacyjnych
Opłaty egzaminacyjne
Druki
Harmonogram egzaminów na bieżący  rok

Teraz pozostaje mi już tylko życzyć Ci „połamania” na egzaminie i do spotkania w jednym z naszych klubów, których adresy znajdziesz na stronie tarnowskiego OT.
Z przyjemnością pomożemy Ci wejść w Świat DX-ów. Chętnie służymy pomocą  i radą jak poprawnie wchodzić w ten świat , jak szukać DX-a, jak to zrobić by się dowołać i nie robić zbytecznego zamieszania. Podstawowe zasady pracy na poszczególnych pasmach.

Fale krótkie to słyszalność stacji bardzo daleka, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Uczmy się od najlepszych, a w tarnowskim Oddziale jest wielu Kolegów, mających wiedzę, praktykę i wielkie doświadczenie. Wiele możemy się od nich nauczyć.
Zapraszamy też do Kolegów w Bochni, Dębicy, Okolicach Dąbrowy Tarnowskiej, Nowym i Starym Sączu. Krótkofalowca łatwo znaleźć…. 🙂

Pamiętaj!
Słuchanie to podstawowy obowiązek krótkofalowca, także nadawcy.

Powodzenia!

Comments are closed.