Strona gwna

Belfer - jzyk polski.

Pisownia wyrazw z "h" i "ch"
Pisownia wyrazw z "i" oraz "j"
Pisownia wyrazw z "rz" i ""
Pisownia wyrazw z "" i "u"
Pisownia wyrazw z "z", "s" i ""
Pisownia wyrazw z: "", "", "em", "en", "om" "on"
Zasady interpunkcji
 Jak to napisa? Razem czy osobno?
Wielkie i mae litery
Fonetyka
Fleksja
 Sowotwrstwo
 

Literatura:

- "Ortografia i gramatyka na wesoo" - Witold Gawdzik
- "Modzieowy sownik ortograficzny" - Wioletta Wichrowska
- Podrczniki do Szkoy Podstawowej
 

Wykorzystano wierszyki z opracowania "Ortografia i gramatyka na wesoo"